להתחברות

עמוד משתתף

פרופ' שמשון אטינגר

פרופ' שמשון אטינגר -יליד ינואר 1944, ירושלים. השכלה 1960- 1968, ישיבת "מרכז-הרב", ירושלים. 1975 – תואר ראשון משפטים, האוניברסיטה העברית. 1982 – תואר שלישי, משפט עברי, האוניברסיטה העברית (מסלול ישיר). הוראה אקדמית מ- 1989 - הפקולטה למשפטים, בר-אילן. מ- 1994 – המרכז האקדמי שערי משפט.

פרופ' שמשון אטינגר