להתחברות

עמוד משתתף

מירי כהנא

עוסקת בתנ"ך, לשון ופרשנות. תחומי מחקר והוראה: הפרשנות הפנים מקראית, בין טקסטואליות במקרא ובפרשנות, הפרשנות בתרגומים הארמיים, פרשנות טעמי המקרא, הוראת פרשנות. עוסקת גם בהנחיית כתיבת עבודות, ובהכשרת מורים להנחיית כתיבת עבודות.

מירי כהנא