להתחברות

עמוד משתתף

מנחה

עורך ב"סוגיא"

מנחה

איזה שדה אנו שומטים היום?

"והשביעית תשמטנה ונטשתה" – אילו שדות עלינו לשמוט היום?

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק חוק שבתון ממושך לכל עובד?