להתחברות

פתיחה

תומכי השמיטה החברתית

תומכי השמיטה החברתית

העושר הערכי שיש במצוות השמיטה לעומת הדלות שבדחיקתה לתחום הכשרות והגינון יוצרים פער שרבים חשים צורך במילויו.

דוברת העמדה: עינט קרמר (למאמר המלא).

מתנגדי השמיטה החברתית

מתנגדי השמיטה החברתית

שמיטה ישראלית מובילה התנערות מקיום מצוות לטובת השראה ערכית אסוציאטיבית ובכך עושה מניפולציה לאחת המצוות הקשות בתורה.

דובר העמדה: הרב ישראל רוזן (למאמר המלא)

שמיטה חברתית בדיעבד

שמיטה חברתית בדיעבד

במהלך של שמיטה ישראלית יש חילול של מושג השמיטה הדתית הדומה לרפורמה, מאידך יש שמחה שמושג השמיטה נכנס עמוק ללוח השנה הישראלי ופותח שער לדיון על משמעות המצווה בתקופתנו.

דובר העמדה: הרב יובל שרלו (למאמר המלא).

סיכום 

הסוגיה עוסקת בקשר בין יוזמת שמיטה ישראלית לבין המצווה המקראית ויישומה ההלכתי כיום. לפי הרב שרלו חלק מיוזמות שמיטה נוגדות את ההלכה, ולדעת הרב רוזן הרעיון של השראה חברתית מהשמיטה מסלף את משמעות המצווה האמתית – אמונה בה' ללא כל ממד חברתי.
הרב שרלו, על-אף התנגדותו, רואה חשיבות בהכנסת מצוות השמיטה לסדר היום הישראלי, וקורא להרחיב מתוך כך את השיח התורני על חידוש המצווה. הרב ברקוביץ' מוסיף ששמיטה ישראלית היא מתנה וזכות לברר את מעמדו של בורא עולם בחיי היצירה שלנו היום.
רוב המשתתפים תומכים בתרגום מצוות השמיטה למרחב החברתי-כלכלי של היום ומדגישים כי יש ערך סוציאלי גדול במצוות השמיטה. הם מזכירים את הערך של שוויון בין כולם בשמיטה, תמיכה בעניים ודאגה לחלשים. הם רואים ביוזמת שמיטה ישראלית ניסיון מבורך לחדש את משמעות השמיטה בחיים המודרניים המתועשים. לפי ג'קי לוי מדובר גם בקריאה נכונה של התורה וחידוש מתוכה.