להתחברות

פתיחה

ליברטנים ,חסידי השוק חופשי

ליברטנים ,חסידי השוק חופשי

על המדינה למעט ככל האפשר בחקיקה ובהתערבות בשוק העבודה ולכן כמובן שאין מקום לחוק כזה.
דוברי העמדה: מילטון פרידמן, אברהם פופקו.

תומכי חקיקה סוציאלית

תומכי חקיקה סוציאלית

על המדינה לדאוג לאושרם ולרווחתם של אזרחיה.
לפיכך חובתה לחוקק חוקים מפורשים שיאפשרו  לכל עובד לדרוש את זכותו לשבתון
ולהבטיח את חזרתו לעבודה בתום השבתון (בדומה לחופשת לידה).
דוברי העמדה: יוסי צוריה, מני נאמן (למאמר המלא).

סיכום 

הדיון עד כאן התמקד בסוגיות שונות הקשורות בשבתון. המחלוקות המרכזיות הן בדרכי המימון שלו (האם המדינה צריכה לממן) ובנחיצות שלו במקרה ואין תכנית משלימה הממלאת את השבתון בתכנים חיובים. לגבי השאלה האם השבתון הוא זכות או חובה, נראה כי רוב החכמים מרגישים יותר נח בשיח של זכויות שיותר מתאים לתרבות העכשווית.