להתחברות

איזה שדה אנו שומטים היום? | מקורות

"תנוח, תחלק, תניח" | אבי שגיא וידידה שטרן

מתוך מאמר לעיתון הארץ (24.09.2007)

בשנת השמיטה תשס"ח הדת שומטת את אחיזתה במציאות; המדינה שומטת את אופייה היהודי הייחודי; החברה שומטת את אחריותה לצדק חלוקתי מינימלי.

נדרשת קואליציה אגרסיבית שתאגד כוחות חברתיים, מוסריים, תרבותיים, דתיים ולאומיים במדינה היהודית והדמוקרטית, לטובת החייאת אידיאת השמיטה.

הבו לנו מנהיג דתי או אחר שיעשה מעשה הלל הזקן.