להתחברות

איזה שדה אנו שומטים היום? | מקורות

מיזם להפקרת שעה אחת בשבוע – הרב יוסף צבי רימון

למי מיועד – כל אחד במדינה! מבוגרים וילדים, גברים ונשים, עשירים ועניים ובעלי המעמד הבינוני.
איך זה עובד – כל אדם שנרשם למיזם מקדיש שעה בשבוע לנתינה עבור הכלל. דרך האתר הוא יוכל לבחור מהו התחום שבו הוא בוחר להתנדב, ובהתאם לכך יקבל הצעות להתנדבות בסביבת מגוריו או עבודתו. לאחר יצירת הקשר עם מקום ההתנדבות יסמן המתנדב את הצטרפותו למיזם באתר (אין צורך להזדהות בשם מלא), ובכך יוסיף עוד נקודה כחולה על מפת ישראל. עם הזמן אפשר יהיה לראות, כיצד אט אט המפה הולכת ונצבעת בעוד ועוד שותפים, והופכת להיות כחולה יותר. כל צבע כחול נוסף יסמל עשייה נוספת.