להתחברות

איזה שדה אנו שומטים היום? | מקורות

שימוש חופשי בתוצרת/יוסי צוריה

עקרון ההפקרה משמעו שימוש חופשי בתוצרת. בעולם ההיי-טק, ניתן להציע שבמהלך שנת
השביעית כל התוכנות הקיימות בשוק תחולקנה בחינם ( FreeWare ) לכל דורש. כך יוכלו גם
יחידים או אומות שאין ידם משגת בדרך כלל את הפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים, להתנסות
לאורך זמן בתוכנות שונות, לשפר את איכות חייהם ולצמצם את הפער הטכנולוגי בתוך החברה
ובין האומות … אימוץ עקרונות אלו על ידי התעשייה העולמית יכול להוות לא רק פתרון צודק
מבחינה מוסרית על ידי סגירת פערים כלכליים בין יחידים ובין קבוצות, אלא גם פתרון חכם
המאפשר צמיחה מואצת. רעיון בסיסי זה הופיע בכתביהם של הוגים ציוניים מודרניים כהרצל,
ז'בוטינסקי, שבתי בן דב ואחרים … האם זה רציני? האם חזון זה הינו בר-מימוש?… כמובן, כדי שהחזון המלא המשורטט כאן יתממש צריכים להתחולל שינויים כבירים בתפישות של האליטה הכלכלית והפוליטית המובילה את העולם. לדעתי האפשרות לשינויים אלו לא רק קיימת, אלא על כל אחד מאיתנו, המאמין בצורך של שינויים אלו – מוטלת החובה לעזור לה להתממש ובכך לקדם את עולמנו לקראת חזון הנביאים על עולם מתוקן במלכות שדי, או לפחות טוב יותר מזה הנוכחי.