להתחברות

מקורות

שנת שבתון לכל עובד | מני נאמן גלובס

לצד העלאת גיל הפרישה, הנה פתרון יצירתי על בסיס רעיון השמיטה היהודי

אחת הבעיות המרכזיות בשוק העבודה המודרני היא העלייה בתוחלת החיים והארכת תקופת השנים שבה האדם העובד חי על חשבון הקצבה מקרן הפנסיה.

בעיית מימון הגמלאים מחריפה עם השנים, והדרכים המקובלות להתמודד עמה היא הפחתת הזכויות הפנסיוניות ו/או העלאת גיל הפרישה הנדונה בימים אלה במשרד האוצר. ננסה להציע כאן פתרון יצירתי המשלב את יישום רעיון השמיטה היהודי.

שנת שבתון לכל עובד כל שבע שנים תוכל מצד אחד להוסיף את שנות השבתוןלגיל הפרישה תוך כדי שהיא תאפשר את ההתרעננות החיונית לכל עובד במהלך שנות עבודתו הארוכות

 

להמשך הכתבה באתר גלובס>

סוגיות קשורות

מקורות קרובים