להתחברות

פתיחה

השמיטה כהרפייה

השמיטה כהרפייה

מאמין בא אל הבודהה עם שני זרי פרחים כמנחה,
אחד בכל יד.

הבודהה פנה אל עבר ידו הימנית ואמר לו
– שמוט את זה

המאמין שמט.

 

אז פנה הבודהה אל ידו השמאלית ואמר
– שמוט את זה.

המאמין שמט.

אז פנה הבודהה למרכז, הצביע על האיש ואמר
– שמוט את זה.
(סיפור זן)

שמיטת דעות קדומות ופתיחת שדות מחשבתיים

שמיטת דעות קדומות ופתיחת שדות מחשבתיים

מקובלת היא החלוקה של המצוות
למצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחבירו…

גדולה מצווה זו של שביעית
שכרוכים ומשתלבים בה שני התכנים גם יחד;
וכמבנה-על המזדקף ועולה מעל שני תכנים אלה-
מצווה שבין אדם לעצמו,
בהיותה מיועדת לפתוח לאדם אופקים חדשים
לשלמות והשתלמות.
(הרב שאול ישראלי)

עצירה של מירוץ החיים

עצירה של מירוץ החיים

"צורך מיוחד היא לאומה זו,
שהיצירה האלוקית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי,
כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה
המאור האלוקי שלה בכל מלא זוהרו,
אשר לא ישביתוהו חיי החברה של עול עם העמל והדאגה,
הזעף והתחרות אשר להם,
למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה
טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא…."
(הראי"ה קוק, "שבת הארץ")
סיכום 

מצוות השמיטה העתיקה חייבה כל חקלאי בארץ-ישראל לנטוש את שדהו אחת לשבע שנים, להפקיר את פרותיו, לתת לאדמה מנוחה ולאפשר לכל אדם להיכנס לשדה וליטול חלק מברכת האדמה.  בסוף אותה שנה נמחקו החובות הכספיים ואנשים זכו להזדמנות חדשה מהבחינה הכלכלית. שנת השמיטה עצמה היוותה פסק זמן קולקטיבי, שאִפשר התמקדות בקידום ערכי משפחה, קהילה ורוח.

בחברת ימינו, בה רק שני אחוזים מהישראלים הם חקלאים, ושמיטת הכספים כבר בוטלה מזמן לטובת הפרוזבול, יש מקום לחזור ולהתחבר אל האוטופיה ששנת השמיטה מציעה לנו  ולמשוך ממנה חיבורים אל ימינו.

האטת המירוץ לצורך חיבור לדברים שחשובים לנו באמת, הכרת תודה אל מול עולם הטבע והפחתת הצרכנות הפוגעת בו, או שמיטת זמן לטובת התנדבות הן רק חלק מהדרכים לתרגום רעיונות השמיטה לעולם המציאות.