להתחברות

עמוד משתתף

אודי ליאון

אודי ליאון

שנה של עצירה והתבוננות

כיצד ניתן לממש בימינו את הזמנת השמיטה לעצירת המירוץ לטובת זמן פנוי לנפש, למשפחה ולקהילה?

שמיטת חובות בימינו

האם וכיצד יש לחדש את מצוות שמיטת הכספים בימינו?

Israel and Diaspora

כיצד יכול השיח המחודש של השמיטה יכול להשפיע על יחסי ישראל והתפוצות (סוגיה באנגלית)

שמיטה ישראלית: בעד ונגד

האם מיזמי שמיטה חברתיים-סביבתיים הם בעלי ערך יהודי ללא ההקשר ההלכתי?

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק חוק שבתון ממושך לכל עובד?