להתחברות

עמוד משתתף

עורך

עורך

איזה שדה אנו שומטים היום?

"והשביעית תשמטנה ונטשתה" – אילו שדות עלינו לשמוט היום?

חלומות של שמיטה

שנת השמיטה האחרונה אופיינה בשורה של יוזמות שביקשו להנכיח את השמיטה במציאות ימינו באופן רלוונטי ומשמעותי. הצטרפו לדיונים סביב מהות המהלך ותוכנו!

השמיטה כשנה סביבתית

"ושבתה הארץ"– כיצד ניתן לתרגם את מנוחת האדמה לחברה לא חקלאית?

שנה של עצירה והתבוננות

כיצד ניתן לממש בימינו את הזמנת השמיטה לעצירת המירוץ לטובת זמן פנוי לנפש, למשפחה ולקהילה?

שמיטת חובות בימינו

האם וכיצד יש לחדש את מצוות שמיטת הכספים בימינו?

שמיטה ישראלית: בעד ונגד

האם מיזמי שמיטה חברתיים-סביבתיים הם בעלי ערך יהודי ללא ההקשר ההלכתי?

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק חוק שבתון ממושך לכל עובד?