להתחברות

פתיחה

שמיטת חובות אקטואלית ורלוונטית

שמיטת חובות אקטואלית ורלוונטית

מצוות שמיטת כספים היא אקטואלית ורלוונטית מאין כמותה, דווקא כעת. תהליך ההפרטה במשק שהחל בשנות ה-70 הוביל להגדלת הפערים הכלכליים ולהמון נדכאים ועשוקים הנרמסים תחת גלגלי השגשוג. השקעה בהחזרת חסרי-כל למעגל הכלכלי עשויה להביא פרות חיוביים למשק, אך הממשלה אינה יכולה לגייס את התקציב והמשאבים לחלץ אותם ממצבם, ולכן היוזמה צריכה לבוא מהציבור.
דובר העמדה: הרב יואל בן נון (למאמר המלא)

שמיטת חובות מסייעת לשמיטת החקלאים

שמיטת חובות מסייעת לשמיטת החקלאים

המטרה של שמיטת הכספים המקורית (ביטול חובות) היא אך ורק לאפשר לממן שמיטת קרקעות משום שאין אפשרות לחקלאים לפרוע את חובותיהם אחרי שנת השמיטה, בה אין להם פרנסה כי אסור לקצור ולסחור פרות שביעית! ראו דברי חזקוני.
לכן כל עוד שאנחנו לא מבטלים את היתר המכירה ואין קושי כלכלי לחקלאים היום, אין מקום לשמיטת כספים.
דובר העמדה: סטיב אפשטיין (למאמר המלא).

סיכום 

סוגיה זו נמצאת בתחילתה וטרם נערכה.