להתחברות

שמיטת חובות בימינו | מקורות

חידוש שמיטת כספים | יעקב עזרא

30 דצמבר  2007

כא' טבת תשס"ח

בס"ד

הנדון: חידוש שמיטת כספים בשנת השישים למדינת ישראל

עמותת "והגדת – עזרה מגד" הוקמה לפני כחמש שנים במטרה להנציח את זכרו של סמ"ר גד יצחק ( גדי) עזרא הי"ד  אשר נפל במהלך מבצע חומת מגן באסרו חג של פסח תשס"ב (2002). גד נפל תוך כדי ניסיון להציל פצוע ועוטר בצל"ש על גילוי  רעות, אומץ לב  ורצון עז להציל חיי אדם.מטרת העמותה היא להמשיך את דרכו של גד הן בעשיית חסד והן בקידום מטרות חברתיות ברוח היהדות.

בשנים שלאחר מבצע "חומת מגן" חל  שיפור במצב הכלכלי של מדינת ישראל. עם תחילת תהליך ההבראה של המשק  הובטח על ידי קברניטי המדינה שהצמיחה תחלחל גם לשכבות החלשות ותעזור להוציא אותן מן המצוקה. כידוע, בשנים אלו חל שיפור דרמטי במאזן התשלומים של המדינה והשכבות המבוססות זכו לרווחים נאים אך לא חל שיפור משמעותי במצבן של השכבות החלשות  והפערים אף התרחבו.

עמותת "והגדת – עזרה מגד"  מציעה דרך להגביר את המוביליות הכלכלית ולאפשר לצמיחה לחלחל לשכבות החלשות תוך כדי נקיטה במהלך שיקומי בקרב המשפחות אשר יהנו ממחיקת חובות חלקית במהלך שנת השמיטה. מהלך זה יקדם את הפן החברתי שטמון בשנת השמיטה  ויעמיד את מצווה חשובה זו באור המתאים בקרב תושבי המדינה.

כתוב בתורה: "שמוט כל בעל משה ידו… לא יגוש את רעהו ואת אחיו".

על פי מצוות שמיטת הכספים , כל החובות שזמן פירעונם חל לפני תום השנה השביעית נשמטים ביום האחרון של שנת השמיטה. התורה כותבת:  "פתוח תפתח את ידך לאחיך". ובכך מאפשרת לתת הזדמנות  לאביון  להתאושש ולצאת מתוך מעגל העוני בו הוא נמצא.

בימינו, ישנם רבים הכורעים תחת נטל החובות מבלי יכולת להתאושש . לעומת זאת, ישנם גופים רבים אשר צוברים רווחים ויכולים להשקיע חלק מרווחיהם  במטרה לצמצם ולו במעט  את הפערים בחברה הישראלית. אמנם,  כשראה הלל הזקן  שנמנעים מלהלוות לקראת שנת השמטה תיקן פרוזבול אשר הפקיע את המצווה באופן מעשי, אך נראה שכיום ישנה דרך לחדש את מצוות שמיטת הכספים בצורה סלקטיבית במטרה להפיח תקווה חדשה בחברה הישראלית ולאפשר לשכבות רחבות להתאושש ולעמוד על רגליהן.

 

הצעתנו לחידוש שמיטת הכספים:

  1. אנשים החייבים כספים לגופים גדולים ולגופי ממשל כגון: מועצות מקומיות, בנקים, חברות טלפון, חברת חשמל וכו'  יוכלו להגיש  בקשה לשמיטת כספים במהלך שנת השמיטה.

  2. הלווה ישלם חלק מן החוב אשר יפרס בצורה שיוכל לעמוד בה. הקרן תממן חלק נוסף והנושה ימחוק את החלק הנותר.

  3. הקרן תוקם מתרומות הציבור ומכספי ממשלה.

  4. מחיקת החוב תתבצע על פי קריטריונים ברורים של הכנסה רק למשפחות הנמצאות במצב כלכלי קשה עפ"י קריטריונים שיקבעו בהמשך.

  5. כל ראש משפחה אשר יתאים לקריטריונים, יוכל להגיש בקשה למחיקת חוב. במידה ובקשתו תתקבל, יהיה עליו לעבור סדנא במטרה ללמוד לאזן את תקציבו בצורה מושכלת על מנת להפחית את הסיכוי שישקע שוב בחובות.

  6. על מנת למנוע צבירת חובות חדשים עם היוודע על דבר התוכנית, יכללו בתוכנית שמיטת החובות רק חובות שנצברו עד ראש חודש תשרי תשס"ח.

  7. כצעד ראשון להתנעת התהליך אנו מתכננים כנס בהשתתפות גורמים משפיעים במשק במטרה לקבוע כיצד ועלי ידי מי יתבצע התהליך (ראה מסמך מצורף).

ברור לנו שקידום נושא כה סבוך ומורכב דורש הקמת מנגנון תאום ובקרה על מנת שלא ינוצל למטרות לא נכונות אך אנו רואים חשיבות גדולה בקידום הרעיון .

אנו מאמינים שהמהלך יוכל  לנטוע תקווה  ורוח חדשה בקרב אלפי משקי בית לקראת שנת השישים למדינת ישראל שחלה במהלך השמיטה.הכשרת משקי הבית לנהל תקציב בצורה מושכלת תתרום אף היא לחיזוק החברה ולהגברת הסולידאריות.

 

בכבוד רב,

יעקב עזרא יו"ר העמותה