להתחברות

פתיחה

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/" target="_blank">שמיטה ישראלית: בעד ונגד</a>

שמיטה ישראלית: בעד ונגד

האם מיזמי שמיטה חברתיים-סביבתיים הם בעלי ערך יהודי ללא ההקשר ההלכתי?

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95/" target="_blank">שמיטת חובות בימינו</a>

שמיטת חובות בימינו

האם וכיצד יש לחדש את מצוות שמיטת הכספים בימינו?

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99/" target="_blank">הזדמנות לצדק חלוקתי?</a>

הזדמנות לצדק חלוקתי?

האם קיימת חלוקה הוגנת של משאבי הטבע במדינת ישראל? ומה הקשר לשנת שמיטה? מהי הזיקה בין הטקסט המקראי לאזרחי?

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA/" target="_blank">שנה של עצירה והתבוננות</a>

שנה של עצירה והתבוננות

כיצד ניתן לממש בימינו את הזמנת השמיטה לעצירת המירוץ לטובת זמן פנוי לנפש, למשפחה ולקהילה?

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%90%D7%AA/" target="_blank">של מי האדמה הזאת?</a>

של מי האדמה הזאת?

"וְהָאָרֶץ, לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת–כִּי-לִי, הָאָרֶץ: כִּי-גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם, עִמָּדִי" הוא הבסיס למצוות השמיטה. מה הוא אומר לגבי בעלותנו על הארץ?

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%9B%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%AA/" target="_blank">השמיטה כשנה סביבתית</a>

השמיטה כשנה סביבתית

"ושבתה הארץ"– כיצד ניתן לתרגם את מנוחת האדמה בחברה לא חקלאית?

<a href="http://tevaivri.sugia.net/issue/%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93/" target="_blank">שבתון לכל עובד</a>

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק חוק שבתון ממושך לכל עובד?

סיכום 

אמנת שמיטה ישראלית היא הצהרת הכוונות שלנו לשנת השמיטה. 

נוסח האמנה המלא:

“מצוות השמיטה שהנחילה תורת ישראל לעם היהודי חייבה כל חקלאי בארץ-ישראל לנטוש את שדהו אחת לשבע שנים, להפקיר את פֵּרותיו, לתת לאדמה ולבעלי החיים מנוחה ולאפשר לכל אדם להיכנס לשדה וליטול חלק מברכת האדמה.

בשנה זו גם התבטלו החובות הכספיים, והאנשים קיבלו הזדמנות ל”התחלה חדשה” במישור הכלכלי והחברתי.

קשה שלא להתרשם מעומק האידֵאה ומגובה השאיפות שמציגה לפנינו שנת שמיטה. בשנה הזו הרכוש אינו חזות הכול, הזמן אינו דוחק והטבע הינו הרבה יותר ממשאבים לניצול.

שנת השמיטה מציגה לפנינו חלופה רווית אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, המבקשת לחדש את איכות החיים בכלל המערכות, במאמץ ציבורי מיוחד במינו.

שנה של מעורבות חברתית, של התחדשות רוחנית ומוסרית ושל התבוננות סביבתית מעמיקה. שנה של אחווה, תרבות, רוח, משפחה וקהילה. שער בזמן הנפער אחת לשבע שנים וקורא לחידוש הברית בין האדם, החברה והאדמה. שנה המשאירה את רישומה על שש השנים שלאחריה.

מתוך הכרה כי שנת השמיטה היא ערך יסוד בחינוך האדם בישראל, ומתוך הבנה כי עם שיבת העם היהודי לציון מבקשת השמיטה את הגשמתה בזמן הזה, אנו מבקשים לפעול יחדיו על מנת להחיות את שנת השמיטה ולקיימה כשנה משמעותית בחיי היחיד, הקהילה, החברה והאומה”. 

מקורות קרובים